ohsv-esox uit Oosterhout (gld)

Welkom op de site van ohsv-esox uit Oosterhout (gld). Via deze site proberen wij u op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen, wedstrijden en nieuwsfeitjes van onze vereniging.

Wedstrijdschema voor 2017

Op zondag 9 april 2017 wordt er een Paaswedstrijd gevist in de Spiegelwaal (bij het monument).

Loting om 10.00 uur bij Eef Merkus.

Opgeven voor 3 april bij: Peter Lintsen, 06-13978547 of Mientje Maters, 06-30777417.

Het wedstrijdschema voor de koningswedstrijden ziet er als volgt uit:

30 april, 7 mei, 21 mei, 11 juni, en 25 juni in de Spiegelwaal. Op 16 juli in de Verburgtskolk, 30 juli in de Waaijenstein. Op Zondag 13 augustus staat nog een wedstrijd gepland, echter is het nog niet bekend waar deze wedstrijd gehouden gaat worden.

De loting is telkens om 10.00 uur aan het water.

Ledenvergadering 2017

Vrijdagavond 10 februari 2017 is de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden in zaal Merkus en de aanvang is om 20.00. De verslagen liggen vanaf 19.30 ter inzage voor de vergadering, klaar.

Wist u dat de herinneringsbank reeds geplaatst is. Dat deze staat te pronken boven aan de dijk bij de Verburgtskolk tegenover de Oude Groenestraat? Ga er maar eens kijken en geniet van het prachtige uitzicht.

 

Bent u afwezig, meld u dan even af via onze web-site.

Alvast bedankt en tot vrijdag 10 februari 2017 bij Merkus.

Laatste nieuws

De koningswedstrijden 2016 zijn gewonnen door Ronald Folker. Helaas werden deze wedstrijden slecht bezocht. Jammer, maar het is niet anders. Ronald proficiat, met dit mooie resultaat.

In Gendt heeft Peter Lintsen, winnaar van de koningswedstrijden OHSV-ESOX in 2015, een mooie 3e plaats weten te halen. Proficiat Peter.

Op donderdag 8 december 2016 is vanaf 19.30 uur, zaal Merkus te Oosterhout, een extra ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering zal de stand van zaken worden gegeven over de overname met de Rietvoorn uit Elst. Vacature Penningmeester en de opvolger.

Tevens zal er een korte terugkoppeling gegeven worden over de stand van zaken over de huur van ons viswater.

Voor leden die een automatische incasso voor ESOX hebben vallen eind december de vispassen voor het jaar 2017 weer in de brievenbus. Vanaf 1 januari 2017 wordt de contributie voor de vispas door Sportvisserij Nederland voor ons verzorgd. De ledenadministratie van ESOX houdt daar mee op te bestaan. Sportvisserij gaat nu de contributie innen en de vispas verzorgen. Verder veranderd er niets.

Let op.

Boer Couwenberg heeft laten weten dat er gedrurende drie weken een stier bij de koeien rond de Waaiensteinkolk loopt. LET dus goed OP! Een gewaarschuwd man telt voor twee, toch?

Koppelmarathon 2016 gaat niet door.

De koppelmarathon, die gepland staat voor de maand augustus, gaat niet door. Helaas zijn er geen leden bij onze vereniging, zo is gebleken tijdens onze laatste ledenvergadering op 9 juni 2016, die dit mee willen en kunnen organiseren. Volgende keer beter.

 

Extra ledenvergadering 9 juni a.s.

Op 9 juni 2016 is er een extra algemene ledenvergadering voor de leden van HSV ESOX.

De vergadering zal worden gehouden in Café Merkus en zal om 19.30 starten.

Snoekwedstrijden 2016.

In 2016 worden meerdere snoekwedstrijden georganiseerd. De snoekwedstrijden staan bekend om het gezellige karakter. En om het helemaal af te maken wordt er ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Om uiteindelijk zoveel mogelijk vissers deel te laten nemen is alleen de eerste snoekwedstrijd gepland. Namelijk op zondag 25 september. Op deze dag wordt samen met de aanwezige vissers de volgende snoekwedstrijd ingepland.

Wil je meedoen of meer informatie over de snoekwedstrijden, neem dan contact op met;

Alwin Degen tel. 06-19606056 of Ronald Fölker tel. 06-23087040.

Koningswedstrijden 2016.

Ook in 2016 vinden er weer op de zondagen Koningswedstrijden plaats in de mooie viswateren van HSV Esox.

Voor elke wedstrijd geldt: 10.00 uur loten, 11.00 uur start vissen en om 16.00 uur is het einde wedstrijd!

1e wedstrijd: 3 april
2e wedstrijd: 17 april
3e wedstrijd: 1 mei
4e wedstrijd: 22 mei
5e wedstrijd: 12 juni
6e wedstrijd: 26 juni
7e wedstrijd: 21 augustus
8e wedstrijd: 11 september

Ga jij met de felbegeerde wisselbeker naar huis?

Paaswedstrijd 2016.

De Paaswedstrijd wordt gehouden op zaterdag 26 maart 2016. Opgeven voor 21 maart bij Ronald Fölker, tel. 06-23087040 of Antoon Geurts, tel. 06-18264351. De plaats waar gevist gaat worden is waarschijnlijk de Waal, echter voor meer informatie neem even contact op met Ronald Folker.

VISpas 2016.

Al enige tijd liggen er nog diverse VISpassen die nog niet afgehaald zijn. Tot 1 juli a.s. is er nog de mogelijkheid om deze af te halen bij het ledenbeheer. Daarna zullen de passen retour worden gezonden naar Sportvisserij Nederland en zal er bij nieuwe aanvraag opnieuw kosten gemaakt moeten worden. Voor het afhalen van uw VISpas kunt u contact opnemen met vispas@ohsv-esox.nl of via 06-23 61 72 71.

Dagmarathon 2015 afgelast.

De dagmarathon van zaterdag 04 juli a.s. is afgelast. Dit besluit is door de wedstrijdorganisatie genomen omdat er voor deze dag behoorlijk hoge temperaturen voorspeld worden en wij het niet verantwoord vinden om zonder enige vorm van beschutting langs de waterkant te zitten.

VISpas 2015.

Al enige tijd liggen er nog diverse VISpassen die nog niet afgehaald zijn. Tot 1 juli a.s. is er nog de mogelijkheid om deze af te halen bij het ledenbeheer. Daarna zullen de passen retour worden gezonden naar Sportvisserij Nederland en zal er bij nieuwe aanvraag opnieuw kosten gemaakt moeten worden. Voor het afhalen van uw VISpas kunt u contact opnemen met vispas@ohsv-esox.nl of via 06-23 61 72 71.

Oosterhout bruist 2015.

Zondag 22 maart 2015 is hsv ESOX aanwezig bij Oosterhout Bruist 

Update agenda.

De Paaswedstrijd wordt gehouden op zaterdag 28 maart 2015. Opgeven voor 21 maart bij Ronald Fölker, tel. 06-23087040 of Antoon Geurts, tel. 06-18264351. De plaats waar gevist gaat worden is waarschijnlijk de Waal, echter voor meer informatie neem even contact op met Ronald.

De data voor de Koningswedstrijden voor dit jaar staan vast, dit zijn allemaal zondagen en zijn:
12 april, 26 april, 17 mei (zondag na Moederdag), 31 mei, 14 juni en de laatste is 6 september.
Voor deze wedstrijden zal gevist worden in de verschillende kolken van ESOX en welllicht ook in Nijmegen Noord, Nieuw Oosterhout. Voor meer informatie verwijzen we naar Ronald of Antoon.

Voor meer informatie, volg regelmatig onze site.

Visplanner.

De visplanner is vanaf 1 januari 2015 in combinatie met je VISpas wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Het "dikke boekje"hoeft vanaf nu dus niet meer naar de waterkant.
Let wel het is dus samen met het nummer

Gratis meevissen met een vispashouder.

De MeeVIStoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een water uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• De MeeVIStoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen met de VISpashouder;
• "MeeVISsers" mogen met maximaal 2 hengels, overdag (1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang) en onder dezelfde voorwaarden als de VISpashouder vissen; behalve dat de door de introducé gevangen vis moet worden teruggezet;
• De MeeVIStoestemming kan alleen worden aangevraagd door VISpas-, JeugdVISpas- en zeeVISpashouder. Niet door de houder van een Kleine VISpas;
• Een introducé mag één keer per jaar gebruik maken van de MeeVIStoestemming. Iedere VISpashouder kan dus op jaarbasis drie verschillende mensen mee uit vissen nemen;
• De MeeVIStoestemming kan in de loop van februari worden aangevraagd via de websites van Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederatie en de VISpas.

Visplanner.

De visplanner is vanaf 1 januari 2015 in combinatie met je VISpas wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Het "dikke boekje"hoeft vanaf nu dus niet meer naar de waterkant.
Let wel het is dus samen met het nummer op je nieuwe vispas 2015.
Bron: het Visblad.

Informatie VISpas 2015.

De vispassen 2015 zijn weer ontvangen. Indien u geen gebruik wenst te maken van een automatische incasso wilt u dan de contributie overmaken op banknummer NL62RABO0139810374 onder vermelding van: Contributie 2015 ,postcode en huisnummer. Zodra uw betaling ontvangen is zal de vispas toegezonden worden.

De contributie bedraagt: € 37,00 voor leden. € 22,00 voor SUB leden en € 14,00 voor jeugdleden.

Voor diversen vragen over uw lidmaatschap kunt u bellen of mailen: 06-23 61 72 71 of via      vispas@ohsv-esox.nl.

Wilt u de vispas contant betalen? Dat kan ook. Op vrijdag 9 januari 2015 is het ook mogelijk om tussen 19.30 en 20.30 uur de vispassen af te halen in Café Merkus, Dorpsstraat 12 te Oosterhout.

Bijzondere vangst.

Twan van Leeuwen ving deze mooie snoek.

De jeugdkoning 2014 is......

Na 4 wedstrijden vol enthousiasme aan de waterkant is bekend geworden welke visser zich jeugdkoning 2014 mag noemen. Voorde laatste wedstrijd begon konden er nog 4 vissers koning worden. Maar Beran Bekkenk dacht daar heel anders over en hij zorgde door een grandioze overwinning er voor dat hij voor het 3e jaar op rij jeugdkoning is geworden. De einduitslag is hier te lezen.

 

Uitslag koppeldagmarathon 2014.

De koppeldagmarathon is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 8e koningswedstrijd 2014.

De 8e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 7e koningswedstrijd 2014.

De 7e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 6e koningswedstrijd 2014.

De 6e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag dagmarathon 2014.

De dagmarathon is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 5e koningswedstrijd 2014.

De 5e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 4e koningswedstrijd 2014.

De 4e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 3e koningswedstrijd 2014.

De 3e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Aanstaande zaterdag Betuwe Combinatie.

zaterdag 27 september wordt de jaarlijkse B.C. gevist deze wedstrijd wordt gehouden te Doornenburg,
het inleggeld bedraagt € 5,00 per deelnemer en de verenigingsbijdrage is € 32,00 dit kan zaterdags worden voldaan, inschrijven kan t/m 23 september geef ook aan of er nog slechtlopende bij zijn, en wie er voor het Keizerschap vist.

Gevist wordt er van 9.00 tot 13.00 uur op de krib boven en onderkant,

Paling grondels en of donderpadjes en meerval telt niet mee,

Loting is om 7.30 uur Hotel Rijnzicht Sterreschans 15 Doornenburg

Opgeven voor ESOX? Neem contact op met Alwin Degen (06-19 60 60 56) of via voorzitter@ohsv-esox.nl

Bestuursleden gezocht!

De laatste jaren is ons bestuur spijtig genoeg gekrompen. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die ons bestuur willen komen versterken. Ben je gemotiveerd en lijkt het je wat? Neem dan met contact op via secretaris@ohsv-esox.nl voor meer informatie of om aan te melden.

Jeugdwedstrijden 2014.

Beste jeugdvissers,

Ook in 2014 zijn er weer viswedstrijden voor de jeugd van ESOX.
Dit jaar zijn we later in het seizoen dan gewoonlijk, maar om een goede reden!
Het is al jaren op rij moeilijk om in het voorjaar in de kolken een visje te vangen.
Later in het seizoen lijkt dit een stuk eenvoudiger en dat willen we dit jaar wel eens “uitvissen”!

Zoals altijd willen we op woensdagen om ongeveer 17.45u te loten om zo van 18.00u tot 20.00u te kunnen vissen. De eerste wedstrijd staat gepland voor woensdag 3 september aan de Verburgtskolk. Tijdens de wedstrijd proberen steeds de volgende wedstrijd te plannen om zo zoveel mogelijk jeugd aan de waterkant te krijgen.

Om mee te mogen doen voor het eindklassement moet je lid zijn van ESOX. Voor iedereen die niet lid is, is het mogelijk een wedstrijdje mee te vissen om te kijken of je het leuk vind. Aan de wedstrijden kan kosteloos meegedaan worden en toch hebben we iedere wedstrijd voor iedereen een leuk prijsje! De mooiste prijs die je kan winnen is natuurlijk de wisselbeker die hoort bij de viskoning van het jaar!

Wil je meedoen? Geef je dan op bij een van de onderstaande personen of stuur een e-mail naar jeugd@ohsv-esox.nl ! Voor meer informatie kun je terecht op onze site: www.ohsv-esox.nl .


Groeten,

De jeugdcommissie van ESOX

Nick Thomassen     &  William Jacobs
(06 – 304 08 168)         (06 – 205 42 429)

Uitslag 1e koningswedstrijd 2014.

De 1e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

De ESOX VISpas 2014 is vanaf nu ook online te bestellen .

  • Direct online betalen via Ideal of creditcard

  • Je ontvangt direct (en per mail) een printbaar Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap, met een unieke code. Dit document is een maand geldig. Daarnaast kun je direct de Landelijke, federatieve en aanvullingslijst van viswateren printen, of een gedeelte ervan. Dezelfde dag kun je met beide prints direct vissen.
  • De definitieve VISpas wordt je per post binnen een maand opgestuurd.
  • Klik hier om naar de online bestel module te gaan.

Uitslag paaswedstrijd 2014.

De paaswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

8 maart a.s. visdag voor jong en oud.

KH Baits and Tackle organiseert 8 maart a.s. een visdag voor jong en oud, lees hier meer over deze dag..

Uitslag Betuwe Combinatie 2013 + keizervissen.

Op 28 september is de Betuwe Combinatie 2013 gevist in het Haveland te Oosterhout. De 40 deelnemende vissers begonnen om 09.00 aan de wedstrijd. Onder hen ook de koningen die streden om het keizerschap. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 8e koningswedstrijd 2013.

De 8e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 7e koningswedstrijd 2013.

De 7e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 6e koningswedstrijd 2013.

De 6e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Erelid jeugd benoemd.

Zoals iedere vereniging kunnen ook wij niet zonder mensen die het nodige aan arbeid / hulp bijdragen.
Een flink aantal jaren geleden toen het huidige jeugdbestuur nog zelf aan de jeugdwedstrijden deelnam, was het benoemde lid zelf volop gedreven bezig voor de kleine kerels.

Dit is jaren zo doorgegaan en ook tijdens de huidige wedstrijden Is hij altijd aanwezig. En draagt op zijn manier nog zijn steentje bij. Wij als jeugdbestuur hebben daarvoor deze bijzondere man in het zonnetje gezet en hem benoemd tot erelid jeugd van ESOX. Theo Lintsen bedankt en van harte!

En de jeugdkoning 2013 is.......

De eindstand van de jeugdwedstrijden 2013 is bekend en is hier te lezen.

Uitslag 5e jeugdwedstrijd 2013.

De 5e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag dagmarathon 2013.

De dagmarathon is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 5e koningswedstrijd 2013.

De 5e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 4e jeugdwedstrijd 2013.

De 4e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 4e koningswedstrijd 2013.

De 4e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 3e jeugdwedstrijd 2013.

De 3e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 3e koningswedstrijd 2013.

De 3e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 2e jeugdwedstrijd 2013.

De 2e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 2e koningswedstrijd 2013.

De 2e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 1e jeugdwedstrijd 2013.

De 1e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 1e koningswedstrijd 2013.

De 1e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Paaswedstrijd afgelast.

De wedstrijdcommissie heeft helaas de paaswedstrijd die zaterdag 30 maart a.s gevist zou worden afgelast wegens de aanhoudende kou.

Programma jeugd 2013 bekend.

Klik hier om te kijken.

Uitslag snoekwedstrijden 2012.

Uitslag is bekend klik hier om te kijken.

Update agenda.

Diverse data bekend klik hier om te kijken.

Wedstrijdfoto's online.

Wedstrijdfoto's online klik hier om te kijken.

Jeugdwedstrijden 2013.

De opzet voor 2013 is ruw bekend. Het idee / opgave is hier te lezen.

Uitslag koppel dagmarathon 2012.

De koppel dagmarathon is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 8e koningswedstrijd (beker) 2012.

De 8e koningswedstrijd (beker) is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 7e koningswedstrijd 2012.

De 7e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 6e koningswedstrijd 2012.

De 6e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 5e koningswedstrijd 2012.

De 5e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 4e koningswedstrijd 2012.

De 4e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

En de nieuwe jeugdkoning 2012 is.......

De eindstand van de jeugdwedstrijden 2012 is bekend en is hier te lezen.

Meerval gevonden....

Deze meerval werd langs de Waal in Slijk Ewijk gevonden en werd gemeten op een lengte van ongeveer 2.10 meter (klik op de foto voor een vergroting).

Update foto's bijzondere vangsten.

Er zijn een aantal foto's toegevoegd aan de bijzondere vangsten en zijn hier te bekijken.

Foto's jeugdwedstrijden 2012 online.

De foto's van de jeugdwedstrijden 2012 zijn hier te bekijken.

Uitslag 5e jeugdwedstrijd 2012.

De 5e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 3e koningswedstrijd 2012.

De 3e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 4e jeugdwedstrijd 2012.

De 4e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 3e jeugdwedstrijd 2012.

De 3e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 2e jeugdwedstrijd 2012.

De 2e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 2e koningswedstrijd 06 mei 2012.

De 2e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 1e jeugdwedstrijd 2012.

De 1e jeugdwedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag 1e koningswedstrijd 22 april 2012.

De 1e koningswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Uitslag paaswedstrijd 2012.

De jaarlijkse paaswedstrijd is weer gevist. De uitslag is hier te lezen.

Jeugdwedstrijden in nieuw jasje.

De jeugdcommissie zal ook dit jaar weer een aantal jeugdviswedstrijden organiseren. Met als inzet "jeugdkoningschap". Met als wijziging dit jaar dat er in totaal 5 wedstrijden gevist zullen worden. 2 wedstrijden zullen in een kolk worden gevist. 2 wedstrijden zullen op de Waalsprong gevist worden. Voor deze 4 wedstrijden is een vrije hengelkeuze. En de 5e wedstrijd is een wedstrijd die alleen met een "vaste  hengel" gevist mag worden. Dit om ervoor te zorgen dat er toch wat basistechniek van het vissen bijblijft. Het precieze programma staat in de agenda, de locaties zullen er nog bij komen te staan. Dit i.v.m aanvraag van toegang tot de waterkant, maar belangstellenden (tot 16 jaar) kunnen zich alvast aanmelden. Dit kan via telefoon of mail. Voor contactinformatie klik hier.

Nieuwe website online.

De nieuwe website is eindelijke online. We hopen dat er nog vele leuke en interessante nieuwtjes en uitslagen doorgestuurd worden zodat deze geplaatst kunnen worden.

Dit kan via de mail: website@ohsv-esox.nl